Tyrimai

Home/Tyrimai

Atviros Lietuvos fondas, siekdamas stiprinti pilietinę visuomenę, dalinasi savo ir kitų Lietuvos ar tarptautinių organizacijų atliktais aktualiais tyrimais ir ataskaitomis apie NVO padėtį, kylančius sunkumus ir kitus svarbius pilietinei visuomenei klausimus.

Tyrimas „Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje pandemijos COVID-19 metu: iššūkiai, pasekmės ir galimybės” 2020 m.

2021-09-03T17:34:37+03:00

2020 m. kovo mėnesio viduryje dėl kilusios COVID-19 pandemijos įvedus [...]

Tyrimas „Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje pandemijos COVID-19 metu: iššūkiai, pasekmės ir galimybės” 2020 m.2021-09-03T17:34:37+03:00

Tyrimas „Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas: NVO raidos iššūkiai Lietuvoje ir regione” 2018 m.

2023-04-13T15:12:32+03:00

JAV Tarptautinės plėtros agentūros finansuojamas Centro ir rytų Europos bei [...]

Tyrimas „Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas: NVO raidos iššūkiai Lietuvoje ir regione” 2018 m.2023-04-13T15:12:32+03:00
Go to Top