Nevyriausybinės organizacijos tarėsi dėl naujo viešojoje politikoje dalyvaujančių NVO rėmimo mechanizmo

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2018 vasario, 12

2018 m. vasario 8 dieną Atviros Lietuvos fondo namuose per 40 nevyriausybinių organizacijų  tarėsi dėl XVII LR Vyriausybės programoje numatyto NVO fondo steigimo, kuris stiprintų pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą viešojoje politikoje, jų gebėjimus ir kasmet galėtų būti finansuojamas iš gyventojų nepaskirtos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalies ir/arba politinėms partijoms nepaskirtos 1 proc. dalies.

Šio informacinio-konsultacinio renginio metu buvo pristatyti šiuo metu SADMe ir NVO taryboje vykstantys parengiamieji procesai dėl NVO fondo kūrimo SADM sudėtyje. Lygiagrečiai, grupė viešosios politikos nevyriausybinių organizacijų pristatė išsamią galimybių studiją dėl tokio instrumento poreikio ir galimų steigimo formų. Studija argumentuotai rodo, kad toks rėmimo instrumentas greičiau turėtų būti atskiras juridinis vienetas, nepriklausomas nuo vienos tematinės žinybos, rėmimo prioritetų nustatymo procesas bei sprendimai dėl rėmimo skyrimo turėtų vykti maksimaliai nepriklausomai nuo politikos formavimo procesų ir politinės kaitos.

Susitikimo metu nemažai dalyvių išsakė stiprią nuomonę, kad būtina užtiktinti tokio instrumento nepriklausomumą nuo politinės kaitos, o atsižvelgiant į dabartinę paramos skirstymo praktiką NVO fondas SADM sudėtyje to niekaip negalėtų užtikrinti, truktų pajėgumų organizuoti skaidrų paramos skirstymo procesą, kiltų rizika turėti dar vieną ne itin kokybišką instrumentą, kuris nesukurtų rimtesnio proveržio. Atskiras juridinis vienetas turėtų daug geresnes galimybes tai užtikrinti, nors tokio mechanizmo steigimas ir užtruktų gerokai ilgiau, nes šiuo metu sprendimų priėmėjai linksta į NVO fondo SADM sudėtyje kūrimą..

Buvo išsakyta ir nuomonių už NVO fondą SADM sudėtyje, nes tokiai formai, atrodo, yra aiški politinė valia ir instrumentas atsirastų greičiau. Diskusijoje aiškiai sakmbėjo mintis, kad bet kokiu atveju tokio instrumento struktūra ir sprendimų priėmimo, prioritetų nustatymo procesai turėtų būti maksimaliai nepriklausomi. Susitikimo dalyviai taip pat siūlė rengti platesnes konsultacijas šia tema su NVO bendruomene.