Atviros Lietuvos fondo pagalba Ukrainai

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2022 birželio, 28

Atviros Lietuvos fondas (ALF) pasiūlė pagalbą į Lietuvą atvykstantiems aktyviems ukrainiečiams, veikiantiems švietimo, kultūros, visuomenės informavimo ir pan. srityse. Pagalba ir parama yra skirta aktyviems (-ioms), iniciatyviems (-ioms) ukrainiečiams (-ėms), gebantiems savarankiškai vystyti veiklas ir idėjas, skirtas savo šalies ateities bei eurointegracinės vizijos stiprinimui.

Kartu su Lietuvoje apsistojusiomis ukrainiečių pilietinės visuomenės atstovėmis: Kateryna Yasko, edukacinio portalo EMPATIA.PRO,  nevyriausybinės organizacijos „Tarptautinis integralios plėtros institutas” (IIID) įkūrėja, „Naujojo mąstymo mokyklos” bendraautore ir lektore, Iryna Bila – istorike, Zaporožės architektūros muziejaus kuratore, edukacinio projekto „Dogory Drigom” įkūrėja, fotografijų parodos „Zaporožė iš paskos” kuratore, Ukrainos ukrainiečių iniciatyvinės grupės Vilniuje nare, Svitlana Zaluzhna „ZORELOVY” šeimos rėmimo ir plėtros programų įkūrėja, projekto „TULA” – ukrainiečių ir lietuvių šeimų programų ir susitikimų, skirtų abipusei integracijai ir kultūriniam švietimui, autore ir vadove, Ira Branitskaya, demokratinės mokyklos „Papajos mokykla” – įkūrėja ir direktore, Atviros Lietuvos fondo komanda ieško būdų padėti pastaruoju metu išaugusiai vietos ukrainiečių bendruomenei.

Po kelių mėnesių darbo kartu supratome, kad, nepaisant daugelio sričių, kurioms reikia mūsų visų – tiek valstybės, tiek nevyriausybinių organizacijų, tiek paprastų piliečių – susitelkimo  ir drąsos, galime ir turime skirti prioritetinį dėmesį šioms grupėms:

 • studentai ir dėstytojai;
 • žurnalistai;
 • nevyriausybinių organizacijų atstovai ir aktyvistai;
 • mokytojai (tiek Lietuvos, tiek Ukrainos), dirbantys su mišriomis klasėmis Lietuvoje.

Sritys:

 • idėjų ir vizijų generavimas permąstant ir atstatant Ukrainą;
 • Lietuvos ir Ukrainos kultūrinė integracija ir ryšių stiprinimas;
 • jaunųjų profesionalų kompetencijų pritaikymas;
 • demokratinis ir įtraukusis ugdymas.

Veiklos:

 • konsultacinė ir informacinė pagalba ukrainiečių karo pabėgėliams Lietuvoje;
 • dialogą skatinančių, švietėjiškų ar pilietinę visuomenę telkiančių renginių organizavimas;
 • lėšų paieška ukrainiečių bendruomenės veikloms Lietuvoje;
 • Didžioji g. 5 esančių patalpų suteikimas ukrainiečių aktyvistų veiklai ir organizuojamiems renginiams.

Artimiausiu metu jungtinė ALF ir ukrainiečių aktyvistų komanda telks ukrainiečių profesionalus ir pilietinės visuomenės atstovus bei ieškos būdų, kaip padėti jiems įgyvendinti savo sumanymus aukščiau išvardytose srityse. Jeigu ir jūs mąstote panašiai, turite idėjų, parašykite mums info@olf.lt arba komentaruose žemiau.

Esame dėkingi EEE ir Norvegijos finansiniams mechanizmams, taip pat Finansų ministerijai, jau sureagavusiems į pačių ukrainiečių nematerialinių poreikių patenkinimą.

2022 m. birželio mėn. Lietuvoje registruota daugiau kaip 57000 ukrainiečių, atvykusių į Lietuvą iš karo niokojamos Ukrainos. Iš jų daugiau negu pusė yra vaikai ir nepilnamečiai. Lietuvos nevyriausybinės organizacijos ir iniciatyvos, tokios kaip „Raudonasis kryžius”, „Gelbėkit vaikus”, „Stiprūs kartu”, „Maisto bankas”, sutelkė milžiniškas pajėgas ir finansinius bei žmogiškuosius išteklius, kad nuo karo bėgantiems ukrainiečiams ir jų šeimoms būtų suteikta bazinė humanitarinė pagalba.

Dalintis