Pilietinės visuomenės organizacijos – paramos pabėgėliams priešakyje

Kategorijos: ĮvykiaiPaskelbta: 2023 lapkričio, 28

Lapkričio 13-15 d. Varšuvoje vykusi konferencija „Pilietinės visuomenės organizacijos – paramos pabėgėliams priešakyje“ sutraukė apie šimtą dalyvių iš vienuolikos šalių kalbėtis, dalintis patirtimi, ieškoti sprendimų, kaip kaip užtikrinti pabėgėlių ir migrantų teises.

Atviros Lietuvos fondo tarptautinių projektų vadovė Eugenija Kovaliova pastebi, kad vienas didžiausių konferencijos pasiekimų – suburti organizacijas gyvam pokalbiui: „Organizacijos ilgus metus dirbančios šioje srityje pagaliau susitiko. Pavyzdžiui, Lietuvos nevyriausybinės organizacijos (NVO) turėjo progos aptarti bendradarbiavimą su Latvijos organizacijomis, diskutavo, kas jau daroma, ko trūksta, kur reikėtų didesnio solidarumo. Tai be galo svarbu, nes Latvijoje padaugėjo pabėgėlių atstūmimo praktikos atvejų , jau yra ir mirčių prie sienos“.

Konferencijoje didžiausias dėmesys skirtas dabarties refleksijai, kylantiems iššūkiams ir galimiems veikimo būdams. „Nuo Graikijos, Italijos iki Lietuvos, organizacijos susiduria su tomis pačiomis problemomis – humanitarinių darbuotojų kriminalizavimu, migrantų teisių grubiais pažeidimais, visuomenių negatyvaus požiūrio į migrantus stiprėjimu, saugumo viršenybe prieš žmogaus teises. Reikia pripažinti, kad krizės, karai, klimato kaita skatina ir skatins žmones ieškoti saugaus, oraus gyvenimo galimybių nepaisant valstybių norų užsidaryti savo griežtai kontroliuojamų sienų ribose. NVO dirbantys migracijos srityje siekia užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių apsaugą, nes kiekvienas pabėgėlis yra pirmiausia asmuo, o ne nepatogios statistikos vienetas.“, – dalinasi E. Kovaliova.

Konferencijoje viena iš svarbiausių temų buvo Rusijos karo prieš Ukrainą sukelta beprecedentė migracija. E. Kovaliova pastebi: „Migrantų iš Ukrainos priėmimo atvejis – įvardintas kaip gerasis pavyzdys, parodantis kad ne tik NVO, bet ir plačioji visuomenė gali mobilizuotis krizės atveju. Ukrainos pabėgėlių priėmimo gerąsias patirtis galime pritaikyti ir kitiems prašantiems prieglobsčio, nes kai norime – galime“.

Kartu su Atviros Lietuvos fondu į Varšuvą keliavo keturių organizacijų, dirbančių migracijos, pabėgėlių integracijos lauke, nariai. Sienos grupės, Artscape, Lietuvos Raudonojo kryžiaus, Diversity Development group atstovai aktyviai įsitraukė į konferencijos programą – formalius ir neformalius renginius.

Eugenija Kovaliova moderavo diskusiją „Ar atsidūrus aklavietėje nacionaliniu lygmeniu, ES advokacija gali būti veiksmingas sprendimas?“. Lina Vosyliūtė (Heartwarmingly), Viktor Ostrovnoj (Lietuvos Raudonasis kryžius) ir Magdalena Zuberek-Wąsińska (Rescue Foundation) aptarė ES lygiu vykdomą advokaciją, naudojamas teisines, finansines ir demokratines atskaitomybės priemones, strateginio bylinėjimosi vaidmenį.

Rasa Pranskevičiūtė-Amoson (Diversity Development Group) su NVO atstovais iš Lenkijos ieškojo atsakymų į klausimus: kaip rinkti duomenis bei jais tikslingai pasinaudoti, kai tokių iniciatyvų vyriausybiniu lygmeniu nėra? Plačiau aptarti vykdomi migracijos lauke vydomi tyrimai, duomenų ir analizės reiškmė.

Raimonda Lebelionytė Alseikienė (Artscape) dalinosi darbo su pažeidžiamomis, specifinių poreikių turinčių pabėgėlių grupėmis patirtimi. Sesijos metu aptarta, kaip teikti tinkamesnę ir veiksmingesnę paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Taip pat konferencijos metu daug dėmesio skirta klausimui, ką daryti, kad humanitarinė pagalba migruojantiems žmonėms nebūtų kriminalizuota. Mantautas Šulskus (Sienos grupė) su Graikijos ir Lenkijos ekspertais gilinosi į klausimą, kaip NVO dirbantiems migracijos srityje elgtis susidūrus su šmeižto kampanijomis, teisinėmis strategijomis, kuriomis siekiama užgniaužti žodžio laisvę, viešą dalyvavimą (ang. SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Šis renginys – regioninė iniciatyva, kurią įgyvendino Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny kartu su Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy bei #ActiveCitizensFund atstovais iš Kroatijos (Active Citizens Fund Hrvatska), Graikijos (Active citizens fund Greece), Rumunijos (Active Citizens Fund – Romania), Lietuvos (Atviros Lietuvos Fondas).