Pilietinių organizacijų atstovų konsultacijoje išskirti esminiai poreikiai ir iššūkiai

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2019 sausio, 21

2019 m. sausio 10 d. Vilniuje įvyko Pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) konsultacija, inicijuota EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų  programos „Aktyvių piliečių fondas“ kontekste, norint gauti naujausius ir tiksliausius duomenis apie Lietuvos pilietinės visuomenės iššūkius ir nevyriausybinių organizacijų poreikius. 

Konsultaciją su PVO atstovais surengė Finansinių mechanizmų biuras (FMB) EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų sekretoriatas Briuselyje bei „Aktyvių piliečių fondo“ operatorius (jungtinė „Atviros Lietuvos fondo“, „OSFL projektai“ ir „Geri norai Lt“ komanda) Lietuvoje. Stebėtojų teisėmis dalyvavo Norvegijos Karalystės ambasados Lietuvoje, Finansų ministerijos (EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinė koordinuojanti institucija) ir Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovai.

45 pilietinių organizacijų iš visos Lietuvos atstovai buvo supažindinti su Aktyvių piliečių fondo (APF) programos struktūra ir galimybėmis bei buvo pakviesti aptarti pagrindinius PVO kylančius iššūkius, susijusius su APF prioritetais, kartu paieškoti galimų jų sprendimo būdų.

Norvegijos Karalystės Ambasadorius Lietuvoje J.E. K. Klepsvikas susitikimo pradžioje pabrėžė, kad „Aktyvi pilietinė visuomenė sukuria socialinę mobilizaciją ir yra alternatyvių nuomonių ir informacijos šaltinis. Būtent pilietinė visuomenė yra esminis gyvybingos demokratijos elementas, o tvarus vystymasis neįmanomas be jo.“ Ambasadorius padėkojo visiems PVO atstovams už sutikimą pasidalinti savo patirtimi ir perspektyvomis apie tai, kaip APF programą Lietuvoje padaryti svarbią, tikslingą ir įtakingą.

Pilietinės visuomenės atstovai, veikiantys aktyvaus pilietiškumo, skurdo, aplinkosaugos, švietimo, žmogaus teisių, pilietinės visuomenės advokacijos bei kitose srityse, taip pat dirbantys su jaunimu, bendruomenėmis, įvairiomis pažeidžiamomis grupėmis, mažumomis pagal veiklos kryptį susiskirstę į keturias grupes, dirbo piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose, pilietinės visuomenės advokacijos/ stebėsenos, paramos žmogaus teisėms ir pažeidžiamų grupių įgalinimo temomis.

Po visą darbo dieną vykusio susitikimo buvo įvardinti aktualiausi iššūkiai ir pasiūlytos reikalingos veiklos bei konkretūs pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimo poreikiai, į kuriuos bus atsižvelgta kuriant APF programą Lietuvoje 2019 – 2024 metais. Nevyriausybinėms organizacijoms šiuo laikotarpiu bus skirta 9 mln. eurų. Čia pateikiama darbo grupių pagrindinių išvadų santrauka.

Parama pilietinei visuomenei yra vienas pagrindinių 2014 – 2021 m. EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos prioritetų, kuriuos finansuoja Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė 15 ES valstybių narių Vidurio ir Pietų Europoje bei Baltijos šalyse. APF prisideda prie bendrų EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos tikslų, siekiant sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinti dvišalius santykius tarp paramos gavėjų ir donorų valstybių. APF sieks plėtoti pilietinės visuomenės organizacijų ilgalaikį tvarumą ir gebėjimus, stiprinti jos vaidmenį skatinant demokratinį dalyvavimą, aktyvų pilietiškumą ir žmogaus teises.