Europos sprendimų laboratorija

Kategorijos: ProjektaiPaskelbta: 2021 birželio, 10

Didėjant euroskepticizmui Europos šalyse, atsiranda poreikis naujų, kokybiškesnių priemonių ir erdvių, kuriose rastųsi konstruktyvus politinis dialogas tarp sprendimų priėmėjų ir piliečių. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Belgijoje vykstančių demokratijos festivalių organizatorių ir partnerių konsorciumo parengtas ir įgyvendinamas projektas „Europos sprendimų laboratorija“ skatina paprastų piliečių iš partnerių šalių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą vietos, nacionaliniuose ir Europos lygmens politikos formavimo procesuose.

Projektu siekiama užtikrinti „iš apačios į viršų“ principu paremtą piliečių ir politikos formuotojų bendradarbiavimą, paskatinti žmonių domėjimąsi ES politika, stiprinti pagarbios viešosios diskusijos tradiciją. Sustiprėjęs Europos šalių demokratijos festivalių organizatorių bendradarbiavimas ateityje leis naujai pažvelgti į festivalių diskusijų turinį ir pagilinti jų europinį aspektą.

Baltijos šalys atskirai rengė apšilimo renginius ir buvo tarp nacionalinių diskusijų festivalių organizatorių. Belgija rengė vieną didelį diskusijų festivalį. Apie šiuos renginius plačiau pasiskaityti galima čia.
Projekto koordinatorius:

Atviros Lietuvos fondas

Partneriai:

Atviros visuomenės fondas – DOTS (Latvija) kuria ir palaiko aplinką, procesus ir dialogą atvirai visuomenei Latvijoje plėtoti nuo 1992 metų.

Jubel – Europos pokalbių festivalis (Belgija) rengia ir išbando įvairias programų idėjas viešojoje erdvėje, jas vertina, tobulina ir teikia grįžtamąjį ryšį atsakingoms institucijoms (pvz., savivaldybėms, Briuselio regiono ar Europos institucijoms) ir taip prisideda prie ilgalaikio programų vystymo.

Atviros Estijos fondas (Estija) įgyvendina iniciatyvas, kuriomis skatinamas atvirumo principų laikymasis priimant sprendimus, prasmingas dialogas visuomenėje ir plėtojama tvari bei gyvybinga pilietinė visuomenė.

Lietuvoje vykę renginiai:

Atvirų pokalbių vakaras „Atviras miestas“ vyko 2019 m. gegužės 1 d. Kėdainiuose. Jį organizavo Atviros Lietuvos fondas bendradarbiaudamas su aktyvių kėdainiečių judėjimu „Atspari visuomenė Kėdainiai“  ir Kėdainių mokinių taryba. Renginio tikslas – sukurti atvirą erdvę įtraukiančioms diskusijoms apie Europą, miestą ir jo gyventojus, iššūkius, su kuriais jie susiduria ir būdus, kaip šiuos iššūkius įveikti. Ieškota atsakymo, kaip tolimos Europos klausimai galėtų tapti artimesniais vietinėms bendruomenėms ir atsispindėti jų gyvenime. Renginio dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti trumpų pristatymų apie dabartinės Europos iššūkius per Lietuvos prizmę (Linas Kojala); viešųjų erdvių kūrimą, atsižvelgiant į vietos poreikius (Jekaterina Lavrinec); humoro reikšmę kovojant su autoritariniais režimais (Donatas Puslys). Diskusijos sukėlė daugybę minčių klausytojams, todėl pokalbiai nedidelėse grupelėse, kurias moderavo Kėdainių mokinių tarybos nariai, buvo puiki proga pranešėjams užduoti rūpimus klausimus, pasidalyti savo įžvalgomis ir nuomone. Įdomiausius diskusijų epizodus fiksavo grafinis fasilitatorius ir dideliame ekrane parodė dalyviams. Renginio užbaigė satyrinė diskusija „Europos vidury“ su humoristu Haroldu Mackevičiumi.

 

Diskusijų festivalio “Būtent!” metu (2019 m. Rugsėjo 6 – 7 d.) Atviros Lietuvos fondas organizavo keturis renginius aptariančius Europos Sąjungoje patiriamus iššūkius ir piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. Diskusija “Ar turiu galios savo miesto reikaluose?” aptarinėjo dialogo tarp vietinių bendruomenių ir savivaldos atstovų stygių. Diskusijoje dalyvavo urbanistė, filosofė Dr. Jekaterina Lavrinec, viešąjį interesą ginantis advokatas Saulius Dambrauskas, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis, Kauno Šančių bendruomenės atstovai Vita Gėlūnienė ir Ed Carroll.

 

Inovatyvų piliečių asamblėjos būdą tiesiogiai įtraukti gyventojus į savo miesto ar valstybės reikalų sprendimą pristatanti diskusija, kurioje kalbėjo svečiai iš užsienio: tvaraus vystymo ir svarstomosios demokratijos ekspertas, piliečių asamblėjų koordinatorius Gdanske dr. Marcin Gerwin bei Europos Judėjimo Airijoje direktorė Noelle O’Connell.

Interaktyvus, dinamiškas šiuolaikinės pasakotojos Mildos Varnauskaitės performansas apie emigrantų iš buvusio Sovietinio bloko patirtis Vakarų Europoje. 

 

Dialogu paremtas pasirodymas, įtraukiantis žiūrovus kartu vaidinti ir svarstyti demonstruojamas kontroversiškas situacijas. Etiudai atliekami profesionalių aktorių Pauliaus Tamolės, Augustės Pociūtės, Oskar Vygonovski ir Povilo Adomaičio.