Jaunimo pilietiškumo ugdymo programa „Aš irgi sprendžiu!”

Kategorijos: ProjektaiPaskelbta: 2018 balandžio 2

„Atviros Lietuvos fondas“ kartu su partneriais ir bendraminčiais – viešąja įstaiga „OSFL projektai” ir asociacija „Pilietinių iniciatyvų centras“ – vykdo ilgalaikį jaunimo pilietiškumo ugdymo projektą „Aš irgi sprendžiu!“.

Siekiama keisti jaunimo požiūrį į dalyvavimą viešajame valdyme: jauni žmonės skatinami domėtis politika, gimtojo miesto reikalais, informuojami apie dalyvavimą juose, ugdomos jų kompetencijos dalyvauti bei įsitraukti į viešųjų reikalų svarstymą. Tokiu būdu inicijuojamas bendradarbiavimas tarp vietos gyventojų bei savivaldybės politikų ir tarnautojų.

Jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis, išbandytas Lietuvoje ir užsienio šalyse, vyksta 6 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Elektrėnų bei Trakų.

Etapai:

I. Diskusijose ir „Info mugėse“, kurios vyksta miesto švenčių metu, jaunimas informuojamas ir supažindinamas su aktyvaus pilietiškumo iniciatyvomis, galimybėmis prisijungti.

II. Svarbūs sprendimai neatsiejami nuo požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės grupių įtraukimo į jų svarstymą, todėl jauni žmonės kviečiami pakeliauti po idėjų erdves Diskusijų festivalyje „Būtent!” rugsėjo 7 d. Birštone.

III. „Veiksmo dienos“ miestų savivaldybėse. Jaunimas siūlo idėjas, ką norėtų pakeisti savo mieste. Kartu su bendraminčiais planuoja, kaip galėtų prisidėti įgyvendinant idėjas.

IV. Padedant savivaldybės darbuotojams ir projekto vykdytojams jauni žmonės savo mieste idėjas paverčia realybe.

V. Įdėjų įgyvendinimo istorijų sklaida medijose.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014- 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

 

„Atviros Lietuvos fondas“ kartu su partneriais ir bendraminčiais – viešąja įstaiga „OSFL projektai” ir asociacija „Pilietinių iniciatyvų centras“ – vykdo ilgalaikę jaunimo pilietiškumo ugdymo programą „Aš irgi sprendžiu!”.

Programa siekiama keisti jaunimo požiūrį į dalyvavimą viešajame valdyme: jauni žmonės skatinami domėtis politika, gimtojo miesto reikalais, informuojami apie dalyvavimą juose, ugdomos jų kompetencijos dalyvauti bei įsitraukti į viešųjų reikalų svarstymą. Jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis, išbandytas Lietuvoje ir užsienio šalyse, vyksta 6 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Elektrėnų bei Trakų.

Etapai:

1. 2018 gegužė – 2018 m. rugsėjis. Minčių kokteilinė „Scroll your mind“ 6 – iose Vilniaus regiono miestelių šventėse: interaktyvūs žaidimai/pokalbiai jaunimui su visuomenės ir lyderiais iš šou pasaulio.  Kurk savo miesto veidą, kokio nori Tu! Jei pervedei močiutę per gatvę, ar tai reiškia, kad esi pilietiškas? Ar būti visuomeniškai aktyviu – madinga? Ką duoda aktyvesnis savo aplinkos kūrimas?

2. 2018 m. rugsėjo 7 d. Apie 300 jaunuolių iš 6 Vilniaus regiono miestų dalyvauja diskusijų festivalyje „Būtent!”, kuriame aptariamos šaliai ir regionui svarbios idėjos – puikus demokratinio dalyvavimo sprendimų priėmime pavyzdys!  Patyrinėk idėjų erdves diskusijų festivalyje Birštone. Pasisemk požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės grupių mąstymo. Š.m. rugsėjo 7 dieną važiuok kartu su mumis ir jaunimu iš įvairių miestelių, pabūk dalimi atsinaujinančios visuomenės.

„Tai vieta, iš kurios išsinešiau ne tik daug gerų emocijų, naujų žinių bei pažinčių, bet ir daug motyvacijos visiems mokslo metams! Viltė, 18 m.“ „Geriausiai praleistas laikas mano gyvenime! Sutikau daug bendraminčių, išplėčiau akiratį. Kiekvienam moksleiviui siūlau nuvykti į šį festivalį! Augustina, 16 m.“ ,,Čia gali suprasti, jog sprendimai priimami ne tik valdininkų kabinete, tačiau prie jų galime ir turime galimybę prisidėti kiekvienas. Kurkime gražesnę Lietuvą drauge.”

3. 2018 m. spalis – lapkritis. Dalyvavimas „Veiksmo dienoje“ savo miesto savivaldybėje. Galimybė kurti projektus ir išsakyti idėjas, ką norėtųsi pakeisti savo mieste. Bendradarbiaujant su savivaldybe atrinkta idėja paverčiama pokyčiu savo miestui. Dalyvauk, išsakyk, ką norėtum pakeisti savo mieste ir kartu su bendraminčiais patyrinėk, kaip galėtum tai padaryti.

4. 2018 m. lapkritis – 2019 m. lapkritis. Inovatyviausių, aktualiausių idėjų įgyvendinimas 6 miestuose Vilniaus regione. Įgyvendink savo projektą!!! Kartu su ekspertais bei komanda padaryk savo miestą atviru pokyčiams.

5. Dalinkis su kitais tuo, ką nuveikei ir sužinojai. Būk pilietišku, gyvu, aktyviu. Pradėk jau šiandien!

Projektas „Aš irgi sprendžiu!“ vykdomas pagal Lietuvos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. www.esinvestijos.lt

JAUNIME IŠ ŠIRVINTŲ, ŠALČININKŲ, ŠVENČIONIŲ, UKMERGĖS, ELEKTRĖNŲ BEI TRAKŲ RAJONŲ, DALYVAUK PROJEKTE IR REGISTRUOKIS EL. PAŠTU info@olf.lt VAŽIUOTI RUGSĖJO 7 D. Į BIRŠTONĄ, DISKUSIJŲ FESTIVALĮ „BŪTENT!”

Rugsėjo 7 dieną į diskusijų festivalį „Būtent!” „Atviros Lietuvos fondo“, „OSFL projektų“ ir „Pilietinių iniciatyvų centro“ kvietimu atvyko šeši autobusai iš 6 Vilniaus apskrities savivaldybių – Elektrėnų, Trakų, Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės. 240 žmonių: jaunimas, savivaldybių tarybų ir administracijų darbuotojai į Birštoną atvyko pratęsdami programą, skirtą įgalinti jaunimą pilietiškai mąstyti. Birštone regionų jaunimui ir juos lydintiems savivaldybių atstovams vyko paruošta programa, buvo aptartas minėtose savivaldybėse vykstantis jaunimo pilietiškumą ugdantis projektas „Aš irgi sprendžiu!” ir pristatytas antras projekto etapas –  būsimos „Veiksmo dienos“ kiekvienoje iš minėtų savivaldybių.

„Pilietinių iniciatyvų centro“ vadovo Girvydo Duoblio pravestame susitikime su jaunimu buvo galima „parepetuoti“ būsimas „Veiksmo dienas“ – galvoti, kurti ir komisijai pristatyti idėjas, kurios būtų reikalingos savo miestui. Figūravo idėjos nuo gatvėmis važinėjančio ledų furgonėlio iki rimto tilto miestelyje. Labiausiai „Pilietinių iniciatyvų centro“ vadovą nustebino tai, kad 90 procentų buvusios jaunimo publikos atsakė, kad norės dalyvauti būsimame projekte. Pasak G. Duoblio, jaunimas pilnas idėjų, suaugusiems belieka išmokti priimti ir suprasti jaunimo mąstymo kitoniškumą.

Neringa Pulauskienė, Elektrėnų Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė jaunimo teisių apsaugai ir jaunimo reikalų koordinatorė pritarė, kad nors susitiko tikrai skirtingas jaunimas: vieni drąsesni, kiti – kuklesni, vieni garsūs, kiti – tylūs, tačiau tuo pačiu visus jungė vienas bendras bruožas – žingeidumas ir degančios akys. Ir nors pradžioje tarp regionų jaunimo bendrumo buvo mažai, tačiau žaidžiant pateiktą žaidimą, kai grupės pradėjo miksuotis, atsirado bendras interesas, bendras tikslo siekimas ir bendra kalba. Neringa sako neabejojanti, kad „Jeigu, pavyzdžiui, rytoj reiktų vėl vykti į tokį renginį, be vargo surinkčiau pilną autobusą per vieną dieną.

Prieš susitikimą tarp jaunuolių dominavo buitiniai klausimai: „kada?“, „kas?“ , „kaip?“, „“ką ten veiksim?“ ir t.t., o po renginio jau vyravo klausimai apie tolimesnius veiksmus: „Kada bus „Veiksmo diena“?“, „Kiek bus skirta laimėjusiam projektui?“, „Kada dabar vėl kur važiuosim?““ Po jaunimo susitikimo regionų atstovai buvo kviečiami laisvai patyrinėti idėjų erdves diskusijų festivalyje, pasisemti požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės grupių mąstymo, o jaunimo darbuotojai susirinko į motyvacinį susitikimą su aktoriumi Giedriumi Savicku.

„Vykstant namo, visame autobuse sklandė tik patys geriausi įspūdžiai: labai susidomėta „Veiksmo diena“, nuveikta daug įdomios, struktūruotos ir prasmingos veiklos, bet koncertas ir diskoteka buvo kulminacija, kai visas mūsų autobusas šoko prie scenos ir iš muzikantų lūpų buvo siunčiami linkėjimai Elektrėnams!” – pasakojo N. Pulauskienė. „Tiesiog labai, labai džiaugiamės, kad esame šio projekto dalimi!“ Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Lapkričio 6 dieną Ukmergės savivaldybės koridorius užpildė jaunimas. 46 jaunuoliai iš  Jono Basanavičiaus ir Siesikų gimnazijų bei Technologijų ir verslo mokyklos susibūrė į „Veiksmo dieną“. Sąžiningai dirbę visą darbo dieną, posėdžiavę su savivaldybės darbuotojais bei miesto tarybos nariais jaunuoliai kūrė planus ir idėjas kaip pakeisti mylimo miesto veidą. Labiausiai moksleiviams rūpėjo tam tikrų miesto erdvių pritaikymas jaunimo reikmėms. Visų idėjas kūrusių komandų idėjose vyravo atsinaujinančio, modernesnio kraštovaizdžio poreikis.

Miesto tarybos nariai nuosekliai konsultavo jaunimą dalindamiesi savo skirtingomis patirtimis bei prieidami bendros išvados, kad kuriamos idėjos turi turėti išliekamąją vertę miestui. „Ar Jums nepabodo tos pačios miesto kalėdinės eglės dekoracijos? Ar norėtumėte, kad jos būtų originalesnės, nei Lietuvos sostinėje?“ – savo pristatymą klausimu pradėjo Technologijų ir verslo mokyklos komandos narys vilnietis Martynas. Metalo apdirbimą studijuojantys jaunuoliai degė idėja sumoderninti miesto kalėdinę eglę bei jos papuošimus. 4 metrų eglutės konstrukcijos iš metalo bei naujų originalių papuošimų gamyba, ledinis apšvietimas, kilnojami suoliukai ir skambanti kalėdinė muzika: tokią viziją konkurentams pristatė jaunuoliai.

„Norime suvienyti jaunimą su vyresniąja miestiečių dalimi, todėl savo vizijose matome bendruomeniškumo vakarą „Senų dainų keliais“. Tai būtų vyresnės kartos šlagerių, kuriuos atliktų jaunimas, vakaras kultūros namų arba meno mokyklos salėje. Vyresnės kartos žmonėms tai būtų galimybė savo muziką pamatyti kitomis akimis – taip, kaip ją interpretuoja ir suvokia jaunimas. Vakaro metu surinkti pinigai būtų skiriami Ukmergės gyvūnų globos namams „Klajūnas“. Tai gerumo idėja, kuri turi ambicijų tapti tradiciniu, kasmetiniu renginiu“,  – tvirtai savo troškimą dėstė Siesikų gimnazijos komanda. „O mes svajojame apie atvirą jaunimo susibūrimo erdvę mieste.

Didelį potencialą matome legendinėje vietoje netoli piliakalnio, čia kadaise stovėjo apžvalgos ratas, kuriuo suposi mūsų tėvai. Dabar ši erdvė apleista, nenaudojama, o galėtų būti atnaujinta ir pritaikyta jaunimo reikmėms. Sūpynės, vėjo varpeliai medžiuose, suoleliai, laiptų apšvietimas – „Menų sodas“, skirtas jaunimui“,  – idėją pristatė Jono Basanavičiaus gimnazijos komanda ir jos lyderė Paulė. Ši idėja atrėmė visus konkuruojančių komandų klausimus ir tapo laimėtoja. „Aš negalvojau, kad dar yra jaunimo, kuris galvoja kaip pakeisti mūsų miestą. Tai svarbiausia, ką išsinešu iš šios dienos. Visos išsakytos idėjos yra tikra atgaiva aktyviam jaunimui, todėl įgyvendinę savo idėją įkurti „Menų sodą“, galbūt galėsime ten įgyvendinti ir kitas dvi, nelaimėjusias vizijas: jau kitais metais per Kalėdas pasistatysime Technologijų ir verslo mokyklos sukurtą eglutę bei susirengsime Siesikų gimnazijos planuotą koncertą“, – džiaugėsi Paulė, viena iš laimėjusios idėjos autorių. „Norėčiau, kad Ukmergės jaunimas tausotų būsimą „Menų sodą“ ir kad atsirastų daug bendraminčių, kurie ten rinktųsi ir gerintų atmosferą mūsų mieste“.

Miesto mero Rolando Janicko moderuotas idėjų pristatymas baigėsi mero kvietimu idėjos laimėtojos komandai netrukus atvykti į savivaldybę ir kartu su miesto architektais suplanuoti būsimus erdvės atnaujinimo darbus už pelnytus 500 eurų. Jaunimo poreikiai miesto valdžiai tapo žinomi projekto Jaunimo „Veiksmo diena“ dėka. Tai bendras Ukmergės rajono savivaldybės, Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!”, kurio tikslas  – kurti projektus ir išsakyti idėjas, keičiančias miesto veidą. „Veiksmo diena“ tai jau trečiasis projekto etapas, kuriuo siekiama padidinti jaunimo aktyvumą dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose, siekiant socialinių ir politinių pokyčių.

Jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis vyksta 6 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Elektrėnų bei Trakų. Vasarą minčių kokteilinė „Scroll your mind“ apsilankė 6 – iose Vilniaus regiono miestelių ir jaunimo šventėse:  vyko interaktyvus pilietiškumo nustatymo žaidimas (Kinect technologija), kritinio mąstymo indekso testas (el.versija)/pokalbiai su visuomenės ir jaunimo lyderiais iš šou pasaulio (Svaras, Beata Tiškevič, Jazzu, Mantas Stonkus, Viktoras Diawara) jaunimui aktualiomis temomis. Taip pat šių miestelių jaunimas dalyvavo diskusijų festivalyje „Būtent!”, kuriame aptariamos šaliai ir regionui svarbios idėjos – puikus demokratinio dalyvavimo sprendimų priėmime pavyzdys. 6 autobusais iš 6 regionų į festivalį atvyko 240 žmonių: jaunimo ir savivaldybių atstovų bei jaunimo centrų darbuotojų. Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Lapkričio 22 d. Širvintų kultūros centre įvyko jaunimo komandos „Širvintų jėga“ organizuotas renginys „Motfestas“. Tai mini motyvacijos festivalis, kurį sugalvojo, sukūrė, ir surengė jaunuoliai iš Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos, apgynę ir išsikovoję savivaldybės finansavimą savo idėjai jaunimo “Veiksmo dienos” metu spalio 10 dieną. Tai buvo diena, kai šešios moksleivių komandos iš 4 miesto ir aplinkinių miestelių mokyklų kūrė idėjas, kurias norėjo matyti įgyvendintas Širvintose ar greta esančiuose Musninkuose.

Proceso metu 70 moksleivių buvo susitikę su savivaldybės tarybos nariais, administracijos skyrių vadovais, pateikė jiems rūpimus klausimus, išgrynino savo projekto idėją, kūrė realias paraiškas idėjos finansavimui gauti ir finaliniame susitikime varžėsi tarpusavyje dėl geriausios idėjos. Laimėjusio ir jau surengto festivalio “Motfestas” tikslas – skatinti jauną žmogų tapti motyvuotu visuomenės nariu. Aptarti ir išjudinti jaunimo motyvaciją, susipažinti su skirtingų sferų atstovais, skatinti jaunimo užimtumą, telkti iš Širvintų krašto kilusius žmones į bendruomenę, motyvuojančią jaunimą siekti tikslų. Per gerųjų patirčių mokyklą ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą.

Ši idėja jaunuolių mintyse gimė dalyvaujant „Studfeste” (renginys apie mokslą ir studijas) ir „VibeLifte” (apie gyvenimą bei žmogaus motyvaciją). Jaunuoliai pagalvojo, kad apjungus abi idėjas gimtų puikus projektas, praskaidrinsiantis Širvintų jaunimo kasdienybę. „Širvintų jaunimui trūksta motyvacijos veikti, tad pagalvojome, kad renginys, nukreiptas į jaunų žmonių poreikius, sužadins jų smalsumą. Iš pradžių bijojome bendrauti su savivaldybės žmonėmis, bet po to, kai mus labai šiltai ir maloniai sutiko, supratome, kad ten nėra nieko baisaus! Savivaldybės administracija mus palaikė ir stengėsi pasiūlyti kuo daugiau gerų idėjų renginiui. Džiaugiamės, kad mus palaikė ir su mumis buvo Širvintų sporto centro atviros jaunimo erdvės užimtumo specialistė Kornelija Juškevičiūtė“, – apie idėjos vystymo pradžią ir palaikytojus dalinosi laimėjusi komanda.

Festivalis truko 4 valandas, tačiau jaunimui laikas neprailgo. Jaunuolius sveikino Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, kuri pasidalino savo gyvenimo istorija ir skatino jaunimą būti drąsiais, siekti savo užsibrėžtų tikslų ir nebijoti klysti. Pranešimus taip pat skaitė ir savo patirtimi politikos, muzikos, meno, karjeros temomis dalijosi iš Širvintų krašto kilę žmones. Vilniaus universteto matematikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės narės Miglė Kavaliauskaitė ir Laura Jankovskytė bei Kauno kolegijos studentų atstovybės narys Romas Kupčiūnas pasakojo apie studijų galimybes ir kitas aukštųjų mokyklų veiklas. Vyko pranešimai temomis „Kelionės gyvenime arba gyvenimo kelionės: kaip žengti pirmąjį žingsnį?“, „Atradau save kurdamas grožį“,„Nėra neįmanomų dalykų, yra tik klaidingas mąstymas“, „Sacredness of art“.

Širvintų jaunimo grupė „Name goes here“ ne tik koncertavo, bet ir kalbėjo apie vienijančių pomėgių reikšmę. Vakarą triukšmingai užbaigė grupės „Operatyvūs“ – dviejų charizmatiškų jaunuolių, dalyvavusių “X faktoriuje”, koncertas. „Tikimės, kad renginys visiems patiko, suteikė motyvacijos siekti savo tikslų, viliamės, kad kiekvienas dalyvis iš šio renginio išsinešė kažką naudingo“, – teigė jaunimo komandos „Širvintų jėga“ nariai. Jaunuolių komanda dalinosi, kad dalyvauti renginyje žinant, kad jis – tavo, yra nepalyginamai smagiau, nei bet kuriame kitame! „Apima geras jausmas kai žinai, kad prie visko prisidėjai. Renginys buvo vykęs, žiūrovų susirinko net daugiau, nei tikėjomės. Manome, kad ir kitais metais su Širvintų merės palaiminimu rengsime “Motfestą”, tik jis bus didesnis ir šaunesnis! Iš viso projekto įgyvendinimo laiko labiausiai įstrigo susirinkimai, kai visi bendromis jėgomis galvodavome ką kviesti į festivalį, kaip turi atrodyti logotipas, fotosiena (kurią gaminome patys!). Pavargdavome nuo šių susirinkimų, tačiau būtent šis kūrybingas ir nuoseklus galvojimas padėjo sukurti puikų renginį. Sunkiausia buvo susitarti su oratoriais, nes ne visi, kurių prašėme kalbėti, sutiko dalyvauti. Taip pat perkainavome laiko savoką. Iš pradžių galvojome, kad iki renginio turime marias laiko, bet pradėję organizuoti, supratome, kad nieko nespėjame!”

Komanda džiaugėsi, kad viskas baigėsi gerai, viską suspėjo, o festivalyje dalyvavę draugai buvo patenkinti renginiu ir kalbėjusiais oratoriais, gyrė „Širvintų jėgą“ sugebėjusią surengti tokį renginį. Tiesa, buvo ir pastabų: žiūrovams pritrūko pertraukėlių, komanda pažadėjo, kad kitais metais tai bus bus ištaisyta. Po debiutinės sėkmės visa organizacinė grupė nustiekusi itin optimistiškai: „Širvintose gyvenimas ir atmosfera vis gerėja! Miesto merė į miestą stengiasi pritraukti kuo daugiau žmonių ir inovacijų. Tai, kas sena renovuojama, aplinka gerinama, pasibaigus statyboms šis miestas bus dar jaukesnis ir linksmesnis!” Jaunimo poreikiai miesto valdžiai tapo žinomi projekto Jaunimo „Veiksmo diena“ dėka. Tai bendras Širvintų rajono savivaldybės (ir dar 5 Vilniaus rajono savivaldybių), Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!”, kurio tikslas  – kurti projektus ir išsakyti idėjas, keičiančias miesto veidą. Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Gruodžio 12 dieną Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos moksleivių pasiūlyta idėja „Pieno tūsas 2019“ laimėjo jaunimo „Veiksmo dienos“ idėjų konkursą Šalčininkuose. Nurungęs tryliką kitų komandų iniciatyvų, festivalis „Pieno tūsas“ kitą vasarą pakvies Šalčininkų rajono moksleivius į Baltąją Vokę turiningai ir sveikai praleisti laiką: kalbėtis aktualiomis temomis su įdomiais žmonėmis, žaisti orientacinius žaidimus, plakti geriausią pieno kokteilį, bendrauti ir šokti. Tai jau paskutinė savivaldybė iš 6 Vilniaus regiono savivaldybių, dalyvavusių Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro rengtame jaunimo pilietiškumo skatinimo projekte “Aš irgi sprendžiu!”.

Tai projektas, suburiantis aplinkinį jaunimą į susitikimą ir akistatą su vietine valdžia, o dienos pabaigoje jaunimas laimi savivaldybės finansavimą geriausios idėjos įgyvendinimui. Šalčininkų savivaldybė geriausios jaunimo idėjos įgyvendinimui skyrė 3000 eurų. Šis konkursas buvo pats didžiausias iš visų buvusių, nes “Veiksmo dienoje” dalyvavo net 140 moksleivių iš Eišiškių S. Rapolionio, Turgelių P. Bžostovskio, Kalesninkų L. Narbuto, Dieveniškių Ryto ir A. Mickevičiaus, Baltosios Vokės E.  Ožeškovos ir  Šilo, Šalčininkų J. Sniadeckio, Butrimonių A. Krepštul, Šalčininkų Santarvės, Jašiūnų Aušros ir M. Balinskio, Dieveniškių A. Mickevičiaus ir Eišiškių gimnazijų ir Jašiūnų pagrindinės mokyklos.

Nugalėjusios idėjos autoriai džiaugėsi ne tik laimėjimu, bet ir visos dienos eiga. Jaunuoliai patenkinti, kad turėjo progą tiesiogiai bendrauti su vietos valdžia, dirbti jų kabinetuose bei aiškiau suprasti, už ką atsakinga savivaldybė, kaip veikia viešoji politika. Jaunimo energijos įkrautoje Šalčininkų rajono savivaldybėje keturiolika komandų darbą pradėjo nuo susitikimo su miesto vicemere Jadvyga Sinkevič ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Petkevič. Miesto tarybos narių pagalba moksleiviai aiškinosi savo planuojamų projektų techninius aspektus ir nagrinėjo su miestu bei jaunimu susijusius klausimus.

Buvo teiraujamasi kaip keisti ar skatinti jaunimo užimtumą, kiek lėšų buvo skirta Šalčininkų miesto stadiono rekonstrukcijai, kokiomis savybėmis turi pasižymėti žmogus, dirbantis savivaldybėje,  ar sportas – prioritetinė sritis Šalčininkuose, ir jei taip, tai kokioms veikloms skiriamas dėmesys? Ar savivaldybė galėtų tarpininkauti ieškant patalpų šokiams Rūdininkuose ir Baltojoje Vokėje? Ar pastebima migracija iš kaimo į miestą, ir ką su tuo daryti – stabdyti, ar atvirkščiai, skatinti migraciją?  Ar yra  galimybių, planų trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje sukurti jaunimo erdves Šalčininkuose ir Jašiūnuose? Ar būtų tikslinga įvesti balsavimo teisę savivaldybės rinkimuose nuo 16 metų? Sulaukę teigiamo tarybos narių atsakymo, jaunuoliai susiorganizavo spontanišką balsavimą salėje, po kurio paaiškėjo, kad nors daugelis pritarė už balsavimo teisę nuo 16 metų, buvo ir nepritariančių bei dvejojančių.

Po pietų moksleiviai susitiko su Šalčinininkų savivaldybės administracijos vadovu Josif Rybaku ir kitais administracijos darbuotojais. Pastariesiems buvo adresuojami jaunimui aktualūs klausimai: ar atsiras galimybių finansuoti daugiau, nei vieną idėją? Jei jaunimo idėja laimės, ar savivaldybė skirs vieną darbuotoją darbui jaunimo erdvėje? Ar yra minčių rekonstruoti stadioną prie Santarvės mokyklos? Ar yra galimybių koreguoti autobusų maršrutą Šalčininkai – Baltoji Vokė? Ar bus remontuojama Kalesnininkų aktų salė? Ar bus taisomas Eišiškių plentas iki Pirčiupių?

Gavę atsakymus į rūpimus klausimus, moksleiviai vėl „okupavo“ skirtingas savivaldybės patalpas, vietos valdininkų kabinetus ir toliau vystė savo idėjas ir kūrė projektus, kurie pagerintų jaunimo užimtumą. Dienos pabaigoje vyko aistringas iniciatyvų pristatymas, kurį moderavo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pavaduotoja Beata Petkevič. Visos renginyje dalyvavusios mokyklos ir gimnazijos, pristatydamos savo iniciatyvas, pirmiausia kėlė problemą ar iššūkius, su kuriais susiduria jų mokymosi įstaiga ar miestelio jaunimas. Kai kurie jaunuoliai siūlė žvelgti plačiau ir planavo įvairias veiklas ne tik jaunimui, bet ir kitai visuomenės daliai. Dauguma idėjų buvo susiję su jaunimo užimtumo skatinimu ar erdvės jaunimui rinktis  sukūrimu. Šalčininkų Santarvės gimnazija siūlė įsteigti mokinių kampelį bei pastatyti betono sieną graffiti piešiniams stotyje, tam, kad laukiant savo autobuso būtų galima piešti.

Šalčininkų J. Snadeckio gimnazija pasiūlė  Kultūros centro foje įrengti Chill xZone erdvę, kurioje būtų galima klausytis muzikos, žiūrėti filmus bei bendrauti. Jašiūnų M. Balinskio gimnazijos moksleiviai pateikė vizualizaciją, kaip būtų galima įkurti edukacinę ervę jų gimnazijos vidiniame kiemelyje, kur galėtų vykti poezijos pavasarėlis ir kiti kūrybos vakarai. Jašiūnų pagrindinės mokyklos mokiniai siūlė steigti kino klubą, tam, kad nemokamai ir neišvažiuojant iš miestelio jaunimas galėtų žiūrėti filmus lauke ar mokykloje. Kino teatrą buvusioje mokykloje norėjo steigti ir Eišiškių gimnazijos moksleiviai.

Tuo tarpu Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazistai kvietė „Veiksmo dienoje“ dalyvaujančias komandas sukurti po trumpą 7-10 min. filmuką apie jaunimo gyvenimą savo miesteliuose, o vasarą susirinkus visiems drauge peržiūrėti, diskutuoti ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Kelios gimnazijos atkreipė dėmesį į dalinę stadionų rekonstrukciją: Baltosios Vokės Šilo gimnazijos mokiniai norėtų atnaujinti futbolo aikštę, vartų skersinius, Turgelių P. Bžostovskio gimnazija taip pat svajojo apie stadiono įkūrimą jų miestelyje. Dar kitos moksleivių iniciatyvos buvo skirtos bendrarbiavimui skatinti, užimtumui didinti, turizmo ir kultūros paveldo skatinimui. Jašiūnų Aušros gimnazija svajoja įvairius festivalius paįvairinti lazerių ir pirotechnikos šou, Butrimonių A. Krepštul gimnazistai, skatindami tarpmokyklinį bendradarbiavimą, siūlė surengti mobilias lazerines kovas mokyklose.

Kalesnikų L. Narbuto gimnazijos mokiniai planavo organizuoti spalvotą tinklinio turnyrą, populiarinant sveiką gyvenseną ir tinklinio sporto šaką. Dieveniškių Ryto gimnazistų idėja, pasiekusi aukštas pozicijas, buvo „Stovykla per 24 valandas“. Ja siekiama supažindinti su vietos kultūra, apylinkėmis, skatinama domėtis krašto įžymybėmis.  Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos moksleiviai, pristatydami Gyvosios grafikos projektą, taip pat skatino savo bendruomenę domėtis menu ir istorija. Tai būtų freska ant Kultūros centro fasado, atliepianti Lietuvos istorijos aktualijas, įamžinanti miestelio įžymybes. Jaunimo poreikiai miesto valdžiai tapo žinomi bendro Šalčininkų  rajono savivaldybės (ir dar 5 Vilniaus rajono savivaldybių), Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro jaunimo pilietiškumo ugdymo projekto „Aš irgi sprendžiu!” dėka. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

„Motfestas“ – motyvacinis mini festivalis jaunimui Širvintose – ši idėja nurungusi stiprias konkurencingas vizijas tapo jaunimo „Veiksmo dienos“ Širvintose nugalėtoja. Veiklus Širvintų jaunimas šią viziją sukūrė pastūmėtas noro dalyvauti „Studfeste“ Kauno Žalgirio arenoje. Galvodami, kad į šį didžiausią jaunimo karjeros festivalį nepavyks nuvykti, jaunuoliai nutarė supaprastintą idėją perkelti į Širvintas. Tačiau Širvintų merė Živilė Pinskuvienė, kuri moderavo finalinį moksleivių idėjų varžybų etapą, nustebinta jaunimo entuziazmo pažadėjo, kad miesto savivaldybė ne tik finansuos jaunimo idėjos realizavimą Širvintose, bet ir suteiks galimybę visai kūrusiai komandai išvykti į svajonių festivalį Kaune.

Spalio 10 dieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro Širvintų savivaldybės valdininkų kabinetuose buvo įsikūrusios šešios moksleivių komandos iš 4 miesto ir aplinkinių miestelių mokyklų. Jaunimo užimtumo ir sveikos gyvensenos temomis moksleiviai kūrė idėjas, kurias norėtų matyti įgyvendintas Širvintose ar greta esančiuose Musninkuose. Proceso metu 70 moksleivių buvo susitikę su savivaldybės tarybos nariais, administracijos skyrių vadovais, pateikė jiems rūpimus klausimus, išgrynino savo projekto idėją, kūrė realias paraiškas idėjos finansavimui gauti ir finaliniame susitikime varžėsi tarpusavyje dėl geriausios idėjos, kuri bus įgyvendinta iš miesto savivaldybės biudžeto.

Sveiką gyvenseną propaguosiantis, atitinkamas paskaitas ir mokymus skelbsiantis, bei sveikus užkandžius vežiosiantis autobusiukas, netradicinių sporto šakų propagavimas, nuobodžių miestelio pastatų sienų dekoravimas meno kūriniais, modernios orientacinės varžybos ir lobių atradimai mobilios aplikacijos pagalba, Musninkų jaunimo užimtumo centro, kuriame dirbtų (savanoriautų) patys moksleiviai, įkūrimas – šios moksleivių sukurtos, pristatytos ir apgintos idėjos varžėsi tarpusavyje karštoje kovoje. Paskelbus laimėjusią komandą, savivaldybės Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė skatino neprarasti užsidegimo ir kitoms komandoms, kreiptis į savivaldybę ir kartu siekti visų idėjų įgyvendinimo.

Jaunimo poreikiai miesto valdžiai tapo žinomi projekto Jaunimo „Veiksmo diena“ dėka. Tai bendras Širvintų rajono savivaldybės, Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!”, kurio tikslas  – kurti projektus ir išsakyti idėjas, keičiančias miesto veidą.

„Veiksmo diena“ tai jau trečiasis projekto etapas, kuriuo siekiama padidinti jaunimo aktyvumą dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose, siekiant socialinių ir politinių pokyčių. Jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis vyksta 6 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Elektrėnų bei Trakų. Vasarą minčių kokteilinė „Scroll your mind“ apsilankė 6 – iose Vilniaus regiono miestelių ir jaunimo šventėse:  vyko interaktyvus pilietiškumo nustatymo žaidimas (Kinect technologija), kritinio mąstymo indekso testas (el.versija)/pokalbiai su visuomenės ir jaunimo lyderiais iš šou pasaulio (Svaras, Beata Tiškevič, Jazzu, Mantas Stonkus, Viktoras Diawara) jaunimui aktualiomis temomis. Taip pat šių miestelių jaunimas dalyvavo diskusijų festivalyje „Būtent!”, kuriame aptariamos šaliai ir regionui svarbios idėjos – puikus demokratinio dalyvavimo sprendimų priėmime pavyzdys. 6 autobusais iš 6 regionų į festivalį atvyko 240 žmonių: jaunimo ir savivaldybių atstovų bei jaunimo centrų darbuotojų.

Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Lapkričio 8 dieną Elektrėnų savivaldybėje vyko jaunimo “Veiksmo diena”. Vievio, Kietaviškių, Semeliškių ir Elektrėnų gimnazijų moksleivių komandos susitiko su tikslu sukurti idėjas, kurios pagerintų jaunimo gyvenimą mieste. Pirmiausia jie supažino su miesto tarybos nariais ir nedelsdami priėjo prie svarbių klausimų: kodėl jaunimo reikalams yra skirtas nedidelis biudžetas? Kada bus suremontuotas baseino stogas? Ar bus sutvarkyta prieplaukos teritorija? Kodėl griaunami senieji atrakcionai, legendinis apžvalgos ratas? Ar yra perspektyvų su Vievio pirtimi? Vievio kultūros centru? Kokiu tikslu einama į miesto savivaldybės tarybą? Kokia yra Elektrėnų ideologija ir vizija?

Tokią pat gavo šūsnį rimtų klausimų gavo ir savivaldybės darbuotojai: ar bus išvalytas Vievio ežeras? Kiek mokyklos turi lėšų žemės ūkio reikmėms? Koks Elektrėnuose yra nedarbingų žmonių procentas? Pagerėjo ar pablogėjo situacija mokytojams, įvedus etatinį apmokėjimą? Ar Elektrėnuose didėja gimstamumas? Gavę išsamius atsakymus jaunuoliai su komandų koordinatoriais ėmėsi kurti savo projektus. Pavakary susirinkę į idėjų mūšį, kurį moderavo Elektrėnų miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, moksleiviai išstojo su savo vizijomis, kurios susirungė už prizinę vietą. Laimėjusi idėja dar iki šių metų pabaigos turės būti įgyvendinta už savivaldybės skirtus 500 eurų.

Elektrėnų “Versmės” gimnazija pristatė idėją – “Elektrėnai rieda”. Tai būtų Elektrėnuose atsirasiančių lietuvio Igno Survilos sukurtų elektrinių paspirtukų nuoma. Tam, kad Elektrėnai būtų išmanesni, judresni ir modernesni, jaunimas ir turistai turėtų galimybę išbandyti naujovę. Jungtinė Semeliškių ir Kietaviškių gimnazijos komanda “Semeliškių gelbėtojai” – sukūrė viziją – jaunimo erdvę “Chill zona” Semeliškių mokykloje. Ji veiktų iki pamokų ir po pamokų (kol atvažiuotų mokyklinis autobusas), nes vaikai iš aplinkinių kaimų anksti atvažiuoja į mokyklą ir neturi kur būriuotis. Moksleiviai norėtų turėti erdvę su sėdmaišiais, arbata ir galimybe šiltai sulaukti pamokų arba vykimo namo. Vievio gimnazijos jaunimo komanda pristatė idėją “Jaunimo erdvė” – tai erdvė, skirta pakeisti nugriautuosius senuosius kultūros namus. Tam, kad jaunimas vakarus leistų ne gatvėse, o saugiai ir produktyviai užsiimdami “Jaunimo erdvėje”. Ten vyktų filmo vakarai, viktorinos, protmūšiai, stalo žaidimų vakaronės. Savo komandos pristatymą jaunuoliai užbaigė nenuginčijamu argumentu: “Savivaldybė nėra graži, jei jos jaunimas nėra laimingas.”

Daugiausiai balsų per du balsavimo etapus surinko “Sakurų alėja” – Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazijos idėja. “Sakurų alėja” buvo pristatytas kaip turizmo, naujų kultūrų auginimo, sveikos gyvensenos ir ryšių su Japonija skatinimo projektas. Jaunimas svajoja, kad visos Elektrėnų įmonės kartu su bendruomene bendrai sodintų sakuras, jas puoselėtų, garsintų ir džiaugtųsi. Į alėjos atidarymą būtų pakviestas Japonijos ambasadorius Lietuvoje.

Renginį organizavusi ir kuravusi Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Neringa Pulauskienė padėkojo jaunimui už realistiškas ir šaunias idėjas, pateikė konkrečių pasiūlymų įgyvendinant ir kitus, nelaimėjusius projektus. Jaunimo poreikiai miesto valdžiai tapo žinomi projekto Jaunimo „Veiksmo diena“ dėka. Tai bendras Elektrėnų rajono savivaldybės, Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!”, kurio tikslas  – kurti projektus ir išsakyti idėjas, keičiančias miesto veidą.

„Veiksmo diena“ tai jau trečiasis projekto etapas, kuriuo siekiama padidinti jaunimo aktyvumą dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose, siekiant socialinių ir politinių pokyčių. Jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis vyksta 6 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Elektrėnų bei Trakų. Vasarą minčių kokteilinė „Scroll your mind“ apsilankė 6 – iose Vilniaus regiono miestelių ir jaunimo šventėse:  vyko interaktyvus pilietiškumo nustatymo žaidimas (Kinect technologija), kritinio mąstymo indekso testas (el.versija)/pokalbiai su visuomenės ir jaunimo lyderiais iš šou pasaulio (Svaras, Beata Tiškevič, Jazzu, Mantas Stonkus, Viktoras Diawara) jaunimui aktualiomis temomis. Taip pat šių miestelių jaunimas dalyvavo diskusijų festivalyje „Būtent!”, kuriame aptariamos šaliai ir regionui svarbios idėjos – puikus demokratinio dalyvavimo sprendimų priėmime pavyzdys. 6 autobusais iš 6 regionų į festivalį atvyko 240 žmonių: jaunimo ir savivaldybių atstovų bei jaunimo centrų darbuotojų. Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Ketvirtoji Vilniaus regiono savivaldybė, kurioje vyko jaunimo „Veiksmo diena“ – Švenčionys. Šešios mokinių komandos, iš viso 74 mokiniai, iš Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų susibūrė rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Jaunimo reikalų koordinatorė Inga Varnienė jiems surengė diskusiją su rajono savivaldybės tarybos nariais ir savivaldybės administracijos darbuotojais.

Jaunuoliai guviai uždavinėjo klausimus valdininkams: koks biudžetas bus skirtas jaunimui 2019 metais? Ar paremtumėte motyvacinius seminarus jaunimui? Ar galėtų savivaldybės tarybos nariai konsultuoti biudžeto skirstymo klausimais? Kokie planai, susiję su Adutiškio miestelio gyventojų gerove? Ar Švenčionių rajone vykdomi projektai, lavinantys protinius vaikų gebėjimus nuo darželinio amžiaus iki mokyklos baigimo? Taip pat mokiniai domėjosi, ar būtų galimybė laimėjusį projektą išplėsti respublikiniu mastu? Ar būtų galima autobusų tvarkaraštį suderinti su gyventojų poreikiais? Kokius leidimus reikia gauti iš savivaldybės, norint rengti jaunimo šventes? Kokie kriterijai yra svarbiausi išrenkant projektus, kuriems skiriamas finansavimas?

Praplėtę savo akiratį  šiomis temomis, jaunuoliai išsiskirstė į skirtingas patalpas savivaldybėje ir kūrė projektus, kurie pagerintų jaunimo būvį jų gyvenamosiose vietose. Pavakary įvyko idėjų mūšis, kurį moderavo Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius.

Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos idėja „Atvira jaunimo erdvė – pramogų zona Adutiškyje” – apie kambarį mokykloje, kur rinktųsi jaunimas nuo 12 iki 25 metų. Ten veiktų stalo futbolas, oro ritulys ir kiti žaidimai, projektoriumi būtų rodomi filmai, geriama arbata, dainuojama karaokė. Erdvė veiktų sekmadieniais nuo 17 iki 23 val.

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos idėja „Jaunieji protai”– Švenčionių miesto kultūros centre rajoninis protmūšis, kuriame susirungtų komandos nuo darželinukų iki gimnazijų mokinių. Projektas skatintų visų rajono miestelių susibūrimą ir bendrystę. Laimėjusios komandos pelnytų išvyką į stovyklą Kaltanėnuose arba išvyką į „Skyparką” Vilniuje. Jei projektas būtų sėkmingas, mokiniai svajoja, kad projektas taptų respublikiniu.

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokiniai nusprendė pakeisti Švenčionėlių miesto parko vaizdą. Jaunimo vizijose – atnaujinti parko suoleliai ir stalai, įrengta lauko bibliotekėlė, supynės vaikams, nemokama Wi-fi zona. Į parko atnaujinimo atidarymo renginį būtų pakviesti visi rajono miesteliai.

Švenčionių progimnazija sugalvojo projektą „Padėk man”. Planas gimė iš svajonės, kad jaunimas nebijotų klysti, atrasti save, ugdytųsi patriotiškumą. Šiuo tikslu būtų rengiami motyvaciniai užsiėmimai jaunimui savęs pažinimo, baimių įveikimo, bendravimo temomis. Jauniems, besiformuojantiems žmonėms trūksta motyvacijos, pasitikėjimo savimi, todėl reikalingi  pokalbiai su jau save atradusiais ir daug pasiekusiais žinomais žmonėmis, pvz., Svaru (G&G Sindikatas), Ieva Zasimauskaite, Jurgiu Didžiuliu, Giedriumi Savicku, Nagliu Bierancu (Naglimantu) ir kitais. Užsiėmimai vyktų šeštadieniais Švenčionių miesto kultūros centre ir miesto parke.

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija taip pat trokšta „Jaunimo erdvės” Pabradės miesto kultūros centre, kad galėtų pabendrauti tarpusavyje, rungtis stalo žaidimų turnyruose, tarpusavyje aiškintis mokslų temas.

Stipriausią idėją, kuri nurungė visų kitų mokyklų idėjas, pateikė Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija. Komanda pristatė šventės „Viltis“ idėją. Mokiniai nori pakviesti visus žmones į bendrystę su neįgaliaisiais, naikinti požiūrį, kad pastarieji yra „mažiau negu žmonės“. Renginyje dalyvautų Pabradės meno mokykla, kurios menininkai pieštų ant veidų, būtų išsirinktas ir bendrai žiūrimas filmas, vyktų loterija ir kitos pramogos, surinktos lėšos būtų paaukotos bendrijai „Viltis“, dirbančiai Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos srityje.

Ši Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos mokinių idėja pelnė visų susirinkusių simpatijas ir nuskynė pergalę per du balsavimo turus. Laimėtojai savo idėjos vertę įvardino žodžiais: „Pasaulis juk nesisuka vien apie mus!!!”

Bendro Švenčionių rajono savivaldybės, Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro Jaunimo pilietiškumo ugdymo projekto „Aš irgi sprendžiu!”, kurio tikslas – kurti projektus ir išsakyti idėjas, keičiančias miesto veidą, dėka jaunimo „Veiksmo dienos“ metu rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, mero pavaduotoja Violeta Čepukova, administracijos direktorius Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės tarybos nariai ir kiti administracijos darbuotojai ne tik išklausė jaunimo poreikius, bet ir patys buvo aktyvūs diskusijos dalyviai.

„Veiksmo diena” – tai jau trečiasis projekto etapas, kuriuo siekiama padidinti jaunimo aktyvumą priimant sprendimus, siekiant socialinių ir politinių pokyčių. Jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis vyksta šešiose Vilniaus apskrities savivaldybėse: Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų bei Ukmergės r. Vasarą minčių kokteilinė „Scroll your mind“ apsilankė 6-iose Vilniaus regiono miestelių jaunimo šventėse: vyko interaktyvus pilietiškumo nustatymo žaidimas (Kinect technologija), kritinio mąstymo indekso testas (el. versija) / pokalbiai su visuomenės ir jaunimo lyderiais iš šou pasaulio (Svaras, Beata Tiškevič, Jazzu, Mantas Stonkus, Viktoras Diawara) jaunimui aktualiomis temomis. Taip pat šių miestelių jaunimas dalyvavo diskusijų festivalyje „Būtent!”, kuriame aptariamos šaliai ir regionui svarbios idėjos – puikus demokratinio dalyvavimo priimant sprendimus pavyzdys. 6 autobusais iš 6 regionų į festivalį atvyko 240 žmonių: jaunimo ir savivaldybių atstovų bei jaunimo centrų darbuotojų.

Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Gruodžio 3 dieną Trakų rajono savivaldybės diena prasidėjo neeiliniu posėdžiu – didžioji salė buvo užpildyta miesto ir aplinkinių miestelių jaunimo. 50 moksleivių iš Trakų Vytauto Didžiojo, Rūdiškių, Aukštadvario ir Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijų sugužėjo į jaunimo “Veiksmo dieną”. Tai jau penktoji Vilniaus rajono savivaldybė, kurioje vyksta projektas, suburiantis aplinkinį jaunimą į susitikimą ir akistatą su vietine valdžia. Šis susitikimas būna vaisingas – dienos pabaigoje jaunimas išsikovoja finansavimą geriausios idėjos įgyvendinimui.

Keturios komandos darbą pradėjo nuo susitikimo su miesto mere E. Rudeliene ir klausimų miesto tarybos nariams. Jaunimui rūpėjo kokios veiklos jaunimui planuojamos artimiausiu metu, kas atsiras Lentvaryje, renovuojamuose kultūros namuose? Ar Rūdiškėse planuojama įkurti jaunimo centrą? Kada bus numatytas finansavimas mokinių veikloms mokyklose?  Ar savivaldybės planuose yra numatyti dviračių takų tiesimas trasoje Trakai – Rūdiškės? Kaip gaunami Europos Sąjungos finansavimai, kokia trukmė ir procedūra? Kaip savivaldybės administracija skatina jaunimo verslumą, kad jaunimas galėtų įkurti savo verslą? Kas planuojama daryti su buvusiu seniūnijos pastatu? Kas numatyta Trakų turizmo skatinimo planuose? Kaip planuojama tvarkyti automobilių kamščių Trakuose problemą? Kokiu būdu gauti finansavimą planuojamam visų Baltijos šalių gatvės gimnastikos turnyrui?  Kokie planai dėl Lentvario dvaro parko?

Antroje dienos dalyje Trakų rajono savivaldybės administracijos vadovas Darius Kvedaravičius moderavo moksleivių susitikimą su savivaldybės administracijos darbuotojais. Pastariesiems teko dar aštresni klausimai: Ar savivaldybė planuoja apšviesti dar neapšviestus takus? Kada prasidės darbai prie Bevardžio ežero? Kaip su geležinkelio pervaža, šaligatviais ir video kameromis Lentvaryje? Kokia yra seniūnų pakeitimo procedūra? Kodėl Lentvaris neturi policijos komisariato?   Gavę rūpimus atsakymus, moksleiviai ėmėsi kurti savo projektų, idėjų, kurios suaktyvintų jaunų žmonių gyvenimą Trakų rajone.   Lentvario gimnazijos komandos svajonėse – jaunimo vasaros festivalis 2019. Festivalis prie Akmenos ežero pakrantės skirtas visam Trakų rajono jaunimui, kuriame jauni žmonės galėtų ne tik dalyvauti, bet ir savanoriauti sporto, literatūros, dainavimo, youtuberių pasirodymų, košės valgymo, diskotekos ir fejerverkų stebėjimo veiklose.

Aukštadvario gimnazijos komandos planuose – vasaros stovykla „Ąžuolas“ Trakų rajono mokyklų 15-18 metų paaugliams. Dienomis jaunuoliai eitų į žygius, dalyvautų įvairiose mankštose, mankštintųsi laipiojimo trąsose, “Airsoft” užsiėmimuose, užsiimtų meno terapija. Stovyklos tikslas – bendrauti, išgirsti kiekvieną paauglį, leisti laiką ne socialiniuose tinkluose, bet gamtoje, bendrystėje  prie laužo.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos komandos projektas “Draugystės zona” – vieta, kurioje įvairių amžiaus grupių atstovai galėtų bendradarbiauti, komunikuoti tarpusavyje, keistis patirtimi, išreikšti savo kūrybiškumą, meninę energiją. Projektas vyktų zonoje prie Vytauto Didžiojo gimnazijos, ši poilsio zona veiktų nuolatos. Čia stovėtų piešimui skirta siena, kurioje visos mokyklos galėtų rašyti savo idėjas, kūrybines mintis, kita jos dalis būtų skirta Trakų istorijos piešiniui, prie kurio būtų galima fotografuotis, taip pat stovėtų suoleliai (paletės), kurie būtų meniškai ištapyti Trakų miestelio ir rajono simboliais bei objektais.   Geriausia idėja pripažinta ir 500 eurų finansavimą iš Trakų rajono savivaldybės gavusi Rūdiškių gimnazijos idėja „Pelėdos“ spręs rajono mokyklų nebendradarbiavimo tarpusavy problemą. Norėdami sustiprinti mokyklų bendruomenes, laimėję jaunuoliai savo gimnazijoje surengs bendrą visų mokyklų renginį „Viena naktis, viena istorija, bendri tikslai“.

„Pelėdų“ naktį vyks mokymai ir veiklos, padėsiančios iš atskirų grupių tapti bendradarbiaujančiomis komandomis, susipažinti tarpusavyje ir atrasti save.   Jaunimo poreikiai miesto valdžiai tapo žinomi projekto Jaunimo „Veiksmo diena“ dėka. Tai bendras Trakų rajono savivaldybės (ir dar 5 Vilniaus rajono savivaldybių), Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!”, kurio tikslas  – kurti projektus ir išsakyti idėjas, keičiančias miesto veidą. Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.   Foto: Gabija Jakimavičiūtė

Laimėję jaunimo “Veiksmo dienų” geriausios idėjos finansavimą, kovo 22-23 d.  Rūdiškių gimnazijos seniūnų sueiga įgyvendino projektą „Pelėdos“.  Tai buvo naktis mokykloje, neįprasta tuo, jog 5 skirtingų gimnazijų mokiniai leido naktį kartu vienoje mokykloje. Tai buvo idėja, orientuota į Trakų rajono jaunimo vienijimą. Viena naktis, viena istorija ir bendri tikslai.

Beveik 50 dalyvių iš 5 rajono mokyklų – atstovai iš Lentvario Motiejaus Šimelionio, Trakų Vytauto Didžiojo, Onuškio Donato Malinausko, Aukštadvario bei, žinoma, Rūdiškių gimnazijų – kovo 22-ąją buvo pasiryžę nemiegoti.

Jaunimui įsikūrus mokykloje buvo išdalintos mėlynos ir raudonos apyrankės, kurios vėliau subūrė dalyvius į dvi grupes. Pirmoje vakaro dalyje moksleiviai žaidė susipažinimo žaidimus; kiekvienas dalyvis sakė savo vardą ir rodė judesį, atspindintį, koks jis yra, o visi likusieji turėjo vienu metu jį pakartoti. Žaidimui pasibaigus, visi dalyviai vakarieniavo, o po to prasidėjo mokymų maratonas – kiekvienas rinkosi tarp Brigitos Baškevičiūtės, Gintarės Joteikaitės ir Mantauto Ruzo workshop‘ų. Šiuose užsiėmimuose Trakų rajono jaunimas sužinojo daugiau apie savanorystę, karjerą, jaunimo galimybes ir išgvildeno jaunimui aktualią maišto temą. Po mokymų vyko diskusija „Ką galime kartu?“. Diskusijos tikslas – įkvėpti rajono jaunimą veikti. Prieš diskusiją dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes, kiekviena grupė turėjo atsakyti į pagrindinį diskusijos klausimą. Dauguma dalyvių minėjo „Pelėdų“ projekto tąsą, matė galimybę organizuoti tokį projektą savo mokyklose. Po diskusijos prasidėjo laisvas laikas, kurio metu dalyviai patys galėjo nuspręsti, ką veikti. Tą naktį gyvenimas Rūdiškių gimnazijoje virte virė – bene visą naktį dalyviai žaidė stalo žaidimus, tinklinį, žiūrėjo filmus, šoko, dainavo ir, žinoma, diskutavo.

Išaušus rytui, jaunuoliai nebuvo itin mieguisti – kupini energijos kėlėsi anksti ir ėmė inicijuoti veiklas. Po bendrų pusryčių apibendrino projektą. Svarbiausia buvo atsakyti į klausimą „Ką galime kartu?“ Pasidalinę į šešias komandas surašė veiklas, kurias norėtų nuveikti kartu. Nebuvo lengva, nes teko laikytis vienos taisyklės – išklausyti kiekvieną rate sėdintįjį. Šią užduotį moksleiviai įvykdė –  į diskusijas buvo įtrauktas kiekvienas. Komandų pristatymuose buvo išsakytos įdomios idėjos – rajono olimpinės žaidynes, tinklinio turnyras, lankymasis skirtingose mokyklose, diskusijos.

Pasak seniūnų sueigos narių Akvilės Zalieckaitės ir Gabrielės Petruškevičiūtės, projekto ,,Pelėdos“ metu jaunimas susipažino su mokiniais iš kitų mokyklų, plėtė savo žinias ir akiratį. Idėjos sumanytojų norai išsipildė – bendraamžiai itin aktyviai dalyvavo projekto veiklose, „pasikrovė“ motyvacijos ir jau kovo 23 dieną grįžo namo puikios nuotaikos. “Paįvairinta kasdienybė ir produktyviai praleistas laikas išjudino ledus! Radosi bendrų idėjų ateičiai, užmezgėme daug naujų pažinčių ir tikimės, kad pavyko sustiprinti bendradarbiavimą. Esame įsitikinę, jog jau netrukus Trakų rajono gyventojai išvys „Pelėdose“ gimusių idėjų įkūnijimą”.

Jaunimo poreikiai miesto valdžiai tapo žinomi projekto Jaunimo „Veiksmo diena“ dėka. Tai bendras Trakų rajono savivaldybės (ir dar 5 Vilniaus rajono savivaldybių), Atviros Lietuvos fondo, OSFL projektų ir Pilietinių iniciatyvų centro Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!”, kurio tikslas  – kurti projektus ir išsakyti idėjas, keičiančias miesto veidą. Jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Aš irgi sprendžiu!“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.