Premjeras S. Skvernelis pritarė NVO fondo strategijos projektui

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2018 balandžio 2

Balandžio 18 dieną Nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai susitikime su premjeru Sauliumi Skverneliu svarstė opiausius NVO sektoriaus klausimus. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti situaciją dėl šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su pilietinėmis organizacijomis parengto NVO plėtros įstatymo projekto.

 

Premjeras išreiškė palaikymą NVO plėtros įstatymui ir pažadėjo nedelsiant imtis veiksmų įstatymui atsidurti artimiausioje Seimo sesijoje. NVO fondas, kuris numatytas šio įstatymo projekte, taip pat turėtų būti įsteigtas kaip numatyta Vyriausybės veiksmų plane.

 

Šiuo metu SADM parengtame NVO plėtros įstatymo projekte kertinės pataisos yra dvi: įkurti NVO fondą bei sukurti atvirą duomenų bazę. Ministras pirmininkas pritarė siekiui sukurti NVO fondą, kuris galėtų būti formuojamas iš ne pelno subjektams nepaskirstyto procento nuo GPM likučio. Taip pat įstatymo projekte siūloma sukurti NVO duomenų bazę, kuri padėtų užtikrinti skaidrų valstybinio finansavimo paskirstymą. Oficiali NVO duomenų bazė, administruojama Juridinių asmenų registro, taptų patikimu atviru ir nemokamu informacijos apie NVO šaltiniu valstybės institucijoms ir visuomenei.

 

NVO vienija daugiau nei 1 milijoną Lietuvos piliečių, kuriems NVO fondo dėka būtų sukurtos galimybės aktyviau dalyvauti viešojoje politikoje. Todėl NVO fondas galėtų tapti ­konsoliduotu ir strateginiu įrankiu, stiprinančiu ekspertinius NVO gebėjimus efektyviai dalyvauti viešojoje politikoje, sprendimų priėmime ir įgyvendinime.  Analogiški fondai jau veikia Estijoje, Latvijoje, Kroatijoje ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse.

 

Valstybės finansavimas iki šiol buvo skiriamas atskiroms NVO sektoriaus tematinėms veikloms ir paslaugoms. Finansavimas trumpalaikis, beveik nederinamas tarp žinybų. Į daugumą finansavimo programų negali pretenduoti veiklos, susijusios su dalyvavimu viešosios politikos sprendimuose, rekomendacijų teikimu valstybei, sprendimų stebėsena, sprendimų ir paslaugų kokybės vertinimu, advokacija. Subrendo poreikis atskiram valstybiniam NVO finansavimo mechanizmui, kuris užpildytų minimas spragas, kurį įgyvendinus NVO taptų lygiavertės ir svarbios socialinio dialogo su valstybinėmis institucijomis partnerės.

Foto: Darius Janulis