ALF atsinaujina: žengtas pirmas žingsnis

Kategorijos: ĮvykiaiPaskelbta: 2017 balandžio, 12

Atviros Lietuvos fondas (ALF), kaip ir atviros visuomenės idėja, nėra baigtinė mintis ir baigtinis veiksmas: tai – nuolat kintantis, lankstus, atsinaujinantis darinys. Pastaruoju metu tuo buvo galima įsitikinti bent dvejomis progomis: ALF minint įsikūrimo 25-metį 2015 m. gruodžio 3 d. (tuo metu ALF veikla buvo laikinai sustabdyta; žr. Istoriją) ir pasirengus atnaujinti veiklą 2017 m. sausio 19 d.

Ir 2015, ir 2017 m. veikliausi ALF žmonės kartu su bendraminčiais, įvairių sričių ekspertais susirinko  apmąstyti ir gyvai aptarti esamų reikmių, aktualiausių veiklų bei plėtros perspektyvų.

2015 m. po ilgametės ALF valdybos pirmininkės profesorės Irenos Veisaitės sveikinimo, vadovaujant dr. Dariui Kuoliui, atviros visuomenės idėją taikliai ir vaizdžiai interpretavo profesoriai Leonidas Donskis, Egidijus Aleksandravičius, Alvydas Jokubaitis, o taip pat Arūnas Sverdiolas ir Gintautas Mažeikis.

 

2017 m. – dar gerokai pakitus laikmečio sąlygomis, Lietuvoje ir svetur padidėjus įtampoms bei grėsmėms – atvirumo/ uždarumo problematiką jau kitaip aktualizavo naujoji ALF valdybos pirmininkė VDU doc. dr. Milda Ališauskienė, VDU prof. dr. Šarūnas Liekis, VU prof. dr. Aleksandras Dobryninas, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius ir VU dokt. Simas Čelutka, moderuojant VDU dokt. Algirdui Davidavičiui. Šiuokart auditorija buvo ypač aktyvi ir gerokai papildė diskusiją originaliais klausimais bei įžvalgomis.

Ne tik aplinkos stebėjimas, bet ir akyla savistaba Lietuvos, regiono ir globaliame kontekste – tai vienas pagrindinių ir nuolat atsinaujinančių ALF bruožų.

Tik išlikdamas atviro žvilgsnio ir plataus akiračio, tik laikydamasis esminių vertybių ir sykiu atsiribodamas nuo bet kokio fundamentalizmo ALF toliau veikia vardan aukščiausio savo tikslo – atviros, tolerantiškos, kritiškai mąstančios, atsparios ir veiksnios pilietinės visuomenės.