Vieša paskaita „Šios dienos iššūkiai ir krizės Europos Sąjungoje: kiek visa tai rimta?”

Kategorijos: NaujienosPaskelbta: 2021 rugpjūčio, 9
Prof. Klaus Segbers, Freie Universität Berlin, Vokietija.
Renginio moderatorius Aurimas Švedas
Data: Spalio 4 d., 2018.
XXI amžius netapo, kaip prognozavo amerikiečių politikos filosofas Francis Fukuyama, istorijos pabaiga Vakarų liberalioms demokratijoms, bet žymėjo kokybiškai naujų ir sudėtingų politinių, ekonominių, karinių ir kitokio pobūdžio iššūkių Vakarų civilizacijai pradžią. Europos Sąjunga šiuo atveju ne išimtis. Šiandien Bendrijoje, anot prof. Klaus Segbers, galima įdentifikuoti bent šešis skirtingų krizių židinius, siejamus su imigracija, terorizmu, populizmo kilimu, ES elito nesugebėjimu pasiūlyti patraukios Bendrijos ateities raidos vizijos, Rusijos iššūkiais Bendrijai, Brexit procesu.
Diskusijoje su prof. Klaus Segbers bus stengiamasi atsakyti į šiuos klausimus: ar aukščiau paminėti krizės reiškiniai yra unikalūs XXI amžiaus reiškiniai, o gal tai nuolat Europos istorijoje atsikartojančių procesų, destabilizuojančių paskirų valstybių ir ištisų regionų gyvenimus, invariantai? Kokį – optimisto ar pesimisto – požiūrį į šiandien susiklosčiusią situaciją siūlo mums europiečio patirtis, įgyta išgyvenant įvairias krizes bei sprendžiant jų pagimdytus iššūkius ne tik XXI ar XX amžiuje, bet žvelgiant į taip vadinamų ilgųjų trukmių (kuriose gimė modernus pasaulis) perspektyvą?
Klaus Segbers – Globalinės Politikos Centro steigėjas ir direktorius bei Berlyno Laisvojo universiteto profesorius.  Šis mokslininkas tyrinėja procesus, lemiančius globaliosios politikos tendencijas, Vokietijos kuriamas bei įgyvendinamas užsienio politikos strategijas, sociopolitines Rytų Europos transformacijas. Mokslininkas vadovavo tyrimo projektams, kurių objektas – posovietinės erdvės ir Rytų Europos šalių politinės bei socialinės transformacijos („Post-Sovietinės dėlionės”, „Mėginant paaiškinti post-sovietinius skiautinius”). Klaus Segbers taip pat kuravo tyrimo projektą „Globalinio miesto regionai” (2002 – 2004), yra teikęs ekspertines konsultacijas Vokietijos vyriausybei užsienio politikos formavimo klausimais.
Klaus Segbers yra keleto prestižinių tarptautinių mokslinių organizacijų valdybos nariu, tame tarpe Vokietijos užsienio reikalų tarybos (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik), Persijos įlankos Tyrimų centro (The Gulf Research Center), Europos Politikos instituto (Institut für Europäische Politik). Jis kaip vizituojantis mokslininkas yra dirbęs Stanford University, Harvard Universtity, Columbia University, The George Washington University.