Socialiniai regionų lyderiai

Kategorijos: ProjektaiPaskelbta: 2021 birželio, 10

Tikslinga, tęstinė aktyvių piliečių grupių regionuose įgalinimo strategija.

Situacija: Regioninė savivalda yra mini valstybė, kurioje veikiančios aktyvių piliečių grupės siekia didinti politinį skaidrumą, skatina gyventojų įsitraukimą į sprendimų priėmimus, bendroms iniciatyvoms telkia bendruomenės narius ir kartu siekia socialinių bei politinių pokyčių.

Programos tikslas: • Telkti, sustiprinti ir įgalinti savivaldos ir bendruomenių lygmenyse veikiančias aktyvių piliečių grupes. • Įvardinti konkrečias regionines problemas ir įgalinti aktyvių piliečių grupes burti bendruomenę ir inicijuoti sprendimus. • Skatinti bendradarbiavimą ir gerosios patirties mainus tarp aktyvių piliečių grupių, kuris veiktų šalies visuomeninį klimatą atvirumo, aiškumo ir bendruomeniškumo link. • Viešinti bendruomenines aktyvių piliečių iniciatyvas stengiantis sukurti aktyvumo kultūrą šalyje.

Veiklos etapai:

1.SUTELKIMAS Neformalus aktyvių piliečių grupių tinklo subūrimas: Lietuvos bendruomeninių iniciatyvų žemėlapio sukūrimas, tarpusavio susitikimai, gerųjų patirčių mainai, susitikimai su ekspertais, mokymai, reikalingos patirties įgijimas.

2.PALYDĖJIMAS Bendruomeninės iniciatyvos savivaldybėse:  programos vadovų „palydėjimas“ padedant pasirengti veiklos ir plėtros planą, kelią į siekiamą pokytį, įsivardinant reikalingos ekspertizės poreikį.

3.PARAMA Finansinė parama ir vizitai į regioną, suteikiant reikalingą ekspertinę, teisinę ir koordinacinę pagalbą pokyčio įgyvendinimo laikotarpiu. Taip pat finansinė arba ekspertinė parama nukentėjusiems dėl aktyvaus problemų sprendimo regioniniams socialiniams lyderiams.

4. POVEIKIO TYRIMAS IR VIEŠINIMAS Viešinami bendruomeninių aktyvių piliečių iniciatyvų rezultatai, aktyvumo pavyzdžiai, kurie įtraukiami į „Nacionalinius lygybės ir įvairovės“ apdovanojimus, „Global Lithuanian Leaders“ forumą. Aktyvios piliečių grupės kviečiamos dalyvauti diskusijų festivalyje „Būtent!”. Fiksuojami pilotinių bendruomeninių iniciatyvų atnešti pokyčiai.

Programa įgyvendinama bendradarbiaujant kartu su Lietuvos bendruomenėmis aktyviai dirbančia konsultacine įmone „Kitokie projektai“.