Iniciatyvų konkursas „Aktyvios bendruomenės regionuose”

Kategorijos: ProjektaiPaskelbta: 2019 gegužės 2

Už įtraukias, demokratiškas ir pilietiškas idėjas ­– 5000 eurų

Atviros Lietuvos fondas (ALF) ir Elektrėnų, Šalčininkų bei Kėdainių rajonų savivaldybės kviečia nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas teikti idėjas savo miestui/rajonui/bendruomenei ir dalyvauti konkurse „Aktyvios bendruomenės regionuose“. Iki birželio 5 dienos ALF komanda laukia iniciatyvų, kurios būtų susiję su demokratinio dalyvavimo ir aktyvaus pilietiškumo, žmogaus teisių ir su šia sritimi susijusių klausimų žinomumo didinimo bei socialinio teisingumo ir pažeidžiamų grupių įgalinimo temomis. Labiausiai šias temas atitikusios iniciatyvos autoriai iš kiekvienos savivaldybės gaus 5000 eurų idėjos įgyvendinimui.

ALF vadovė Sandra Adomavičiūtė atsako į klausimus, kurie aktualūs konkurso dalyviams.

Kaip manote, ar reikalingi tokio pobūdžio konkursai nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms? Kodėl?

Susidomėjimas ir dalyvavimas konkurse parodys ar einame teisingu keliu. Mes dedame daug pastangų, kad tai nebūtų dar vienas eilinis konkursas organizacijoms. Paminėsiu skirtumus, kuriais galime pagrįsti konkurso unikalumą. Pirmiausia, konkursas susideda iš trijų dalių: idėjų konkuravimo, mokymų konkurso dalyviams ir viešo projekto pristatymo, kuriame balsavimo teisę turės ir kitos dalyvaujančios organizacijos. Galiausiai bus skirta parama ir pagalba, reikalinga projekto įgyvendinimui.

Antra – nuo pat pradžių ieškome įvairių bendradarbiavimo su regionais būdų ir formų: esame užmezgę glaudžius santykius su savivaldybėmis, kalbėjomės su pačiomis organizacijomis, vietos verslu. Kitas svarbus momentas – neįprastos paramos sritys: demokratinis dalyvavimas, žmogaus teisės ir socialinis teisingumas. Tai gali būti veiklos, susijusios su savanorystės skatinimu, įtraukios veiklos, skirtos tam tikrai bendruomenės grupei, esančioje atskirtyje, gali būti įvairios akcijos, didinančios pagarbą žmogaus teisėms ir orumui. Iš tikrųjų, šis konkursas (o vėliau ir mokymai organizacijoms) yra refleksija apie bendruomenės poreikius, socialinius iššūkius, pasyvumo priežasčių įvardijimas ir sprendimo paieškos. Šio konkurso metu organizacijos gaus ekspertinę konsultacinę pagalbą gvildenant ir vystant savo idėją. Tai bus puiki galimybė pasikeisti patirtimis, ieškoti bendraminčių ir partnerių.

Kodėl pasirinkti šie trys regionai – Kėdainiai, Elektrėnai ir Šalčininkai?

Su šiomis savivaldybėmis jau vykdėme demokratinio dalyvavimo projektus ir turėdami gerą patirtį toliau stipriname partnerystę. Džiaugiamės, kad šios savivaldybės sutiko dalyvauti iniciatyvų konkurse, nes matome, kad dažnai regioninės nevyriausybinės organizacijos neturi gebėjimų ir įgūdžių lygiavertiškai konkuruoti su nacionalinėmis organizacijomis. Daugelis  tyrimų rodo, kad regioninės organizacijos pasyvesnės konkursuose ir paraiškų finansavimui gauti teikimuose, todėl dirbdami išvien su savivaldybėmis ir vietos nevyriausybinėmis organizacijomis mes galėsime geriau pasiruošti būsimai nuo rudens vyksiančiai programai „Aktyvių piliečių fondas“. Savivaldybės atstovai mums padeda tiek skleidžiant informaciją, tiek vystant konkurso idėją bei eigą. Tiesa, turime atvejį, kai savivaldybė atsisakė dalyvauti projekte, nes suabejojo, ar surasime organizacijų, kurios būtų nepriklausomos ir imtųsi spręsti savo iššūkius. Mūsų tikslas – tokio tipo abejonių pašalinimas.

Ar tęsite darbą su šiais regionais ir toliau? Ar Atviros Lietuvos fondas pasiūlys ir kitų galimybių regioninėms NVO?

Tikiuosi, kad tęsime ir užsimezgusi partnerystė tik stiprės. 2019 – 2024 m. su partneriais (OSFL projektai, Geri norai LT) Atviros Lietuvos fondas administruos ir vykdys Europos Ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų programą „Aktyvių piliečių Fondas“(APF). Aktyvių piliečių fondui skirtas 9,000,000 EUR asignavimas. Jo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę, aktyvų pilietiškumą bei įgalinti pažeidžiamas grupes.

Šis fondas turėtų startuoti jau šių metų vėlyvą rudenį. Vienas iš mūsų strateginių prioritetų – organizacijos regionuose, jų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimas bei parama iniciatyvoms, susijusioms su aktyvaus pilietiškumo skatinimu, pagarbos žmogaus teisėms didinimu bei socialiai pažeidžiamų grupių įgalinimu. Būsimo fondo rėmuose taip pat skatinsime bendradarbiavimą ir partnerystę tiek su vietos organizacijomis ir institucijomis, tiek su donoro šalių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino organizacijomis.

Nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos kviečiamos susipažinti su Iniciatyvų konkurso „Aktyvios bendruomenės regionuose“ sąlygomis ir iki birželio 5 dienos pateikti savo idėjas. Geriausių idėjų autoriai turės galimybę sudalyvauti 2-jų dienų mokymuose bei gauti ekspertinę pagalbą, kaip parengti projektą pagal pasiūlytą idėją ir gaus finansinę paramą – 5000 EUR viešo konkurso būdu atrinktam vienam projektui įgyvendinti.

Konkurso_salygos_20190508