Maiu Lauring. Visi pokyčiai prasideda viename asmenyje

Kategorijos: Nuomonės ir pozicijosPaskelbta: 2018 rugsėjo 2

Artėjant diskusijų festivaliui „Būtent!”, dalinamės įpūdžiais iš Estijoje šią vasarą vykusio analogiško nuomonių festivalio „Arvamusfestival“, į kurį vyko ALF programų koordinatorė Gabija Jakimavičiūtė. Jau šešerius metus vykstantis Estijoje, šiemet festivalis sutraukė 10000 lankytojų. Per dvi dienas buvo galima sudalyvauti 160-tyje diskusijų. Pagrindinės šių metų temos, persipynusios diskusijose – komunikavimo kultūra ir dalyvaujamoji demokratija.

Festivalio lankytojų nuomone, prasmingoms diskusijoms būtinas gebėjimas klausytis bei argumentuotas diskutavimas. Žmonių bendravimo įgūdžių mokymas – vienas iš sveikos diskusijų kultūros kūrimo elementų. Įvairiuose pokalbiuose buvo išsakyta mintis, kad norint, jog demokratija būti tvari, įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti suderinti su bendromis vertybėmis.

https://www.arvamusfestival.ee/en/the-sixth-opinion-festival-brought-together-10000-participants/

Jūsų dėmesiui Gabijos pokalbis su Maiu Lauring, festivalio direktore

Kokia idėja yra varančioji Jūsų festivalio rengėjų jėga?

Mūsų misija – estų diskusijų kultūros gerinimas bei aktyvių piliečių įgalinimas. Mes dirbame ateities Estijai, kur konsultacinė demokratija, diskusijos ir bendra kūryba sprendžiant socialinių negerovių problemas bus vertinama labiausiai. Per šešerius metus pamatėme, kad mūsų komanda, savanoriai ir pagrindiniai organizatoriai tiki ir gyvena šia misija – jie mano, kad tai reikalinga ir naudinga visai Estijos ateities plėtrai, kultūrai ir gerovei.

Mes dirbame ateities Estijai

Kokią žinią norite perduoti žmonėms, kurie renkasi į festivalį?

Raskite temą, kuri jus domina ir įkvepia, būkite geriau informuoti ir įsitraukite! Mes raginame organizacijas ir žmones būti tuo pokyčiu, kurį jie nori pamatyti. Būkite drąsūs klausdami, būkite kritiškesni ir labiau analizuokite jums siūlomą informaciją. Nustokime būti pirkėjais ir vartotojais, atsikratykime vartotojiško mentaliteto, kuris mums įdiegtas ir kiekvieną dieną, kaip atsakingi piliečiai, kartu kurkime savo demokratiją.

Tai nėra lengvai perteikiama žinutė.

Kokios temos ar diskusijos šiais metais sulaukė daugiausiai dėmesio?

Lyginant su 2015 metais, šiemet kiekvienoje diskusijoje sudalyvavo dvigubai daugiau žmonių! Kiekviena tema gana sėkmingai pritraukė savo tikslinę grupę: švietimas, inovacijos ir mokslo etapai visada buvo populiarios temos, o per pastaruosius dvejus metus išaugo susidomėjimas diskusijomis apie aplinkosaugą, tvarumą, energetikos sektoriaus inovacijas. Taip pat visada savo žiūrovą atranda temos „Arčiau namų“: vaikai ir šeima, sveikata bei darbas. Šiais metais mes patys labiau norėjome akcentuoti demokratijos tematiką ir tai pasiteisino. Dalyviai aktyviai domėjosi užsienio politikos ir saugumo diskusijomis.

Šiais metais mes patys labiau norėjome akcentuoti demokratijos tematiką ir tai pasiteisino

Kokie esminiai patirties momentai susikaupė per šešerius metus?

O, turime daug patirties ir išmoktų pamokų. Sunku nuspėti, kas šiuo metu kalbėtų lietuviams ir „Būtent!” komandai. Tačiau norėčiau paminėti keletą akimirkų, kurios kalba man ir galbūt geriausiai parodo kelionę iki šios dienos.

Supratome, kad turime sutelkti savo veiksmo ir kaitos modelį ne į festivalio dalyvius, bet į partnerius bei savanorius, tuos žmones ir organizatorius, su kuriais palaikome ilgalaikį kontaktą besiruošdami festivaliui. Per asmeninį ryšį galime tikėtis didesnio poveikio. Aktyviai klausiame savęs: kokia „Arvamusfestivals” pridėtinė vertė mūsų partneriams, savanoriams ir komandos nariams? Kaip mes įgyvendiname ir kaip turėtume įgyvendinti festivalio misiją per mūsų komandos narius ir partnerius? Taigi, metų eigoje daug veiklų vykdome „už širmos“. Tos veiklos nematomos plačiajai visuomenei, nes yra nukreiptos į tikslines grupes ir žmones. Kiekvienais metais renkame atsiliepimus ir analizuojame savo patirtį organizuojant „Arvamusfestival” – kaip 2 dienų festivalį ir kaip komandą bei bendruomenę.

Per asmeninį ryšį galime tikėtis didesnio poveikio

Estai turi pakankamai šviežią greito vystymosi ir pokyčių patirtį, pasauliniu mastu sėkmingai įsitvirtinę verslininkai taip pat rodo pokyčių tempą. O iš tiesų mes, kaip visuomenė ir kultūra, susiduriame su sudėtingais iššūkiais ir laiko klausimu. Laikas ir ramus tempas labai reikalingas tam, kad geriau suprasti pagrindines priežastis, sistemas ir jų dalyvius, perprasti asmeninę ir grupinę psichologiją, susijusią su pokyčiais ir mokymusi. Taip pat reikia suvokti savo santykį į tai, ką norime keisti: reikalaujame greitų pokyčių ir sėkmės iš valstybės, viešojo sektoriaus, paslaugų ir kt., bet patys nesame linkę keisti savo mąstymo, įpročių, veiksmų ir gyvenimų. O juk visi pokyčiai prasideda viename asmenyje ir pamažu plinta iš jo į aplinką. Taigi, mes, „Arvamusfestival” organizatoriai ir į tai įsitraukusi platesnė bendruomenė, turėjome iš naujo tai įsisąmoninti ir atitinkamai performuoti savo veiksmų planą.

Taigi, „Būtent!” festivaliui iškyla ta pati užduotis: subalansuoti trumpalaikių pristatomų rezultatų pardavimą žiniasklaidai, kritikams, rėmėjams ir ilgalaikį kultūros bei žmonių mąstysenos pokytį.